Project Image

Mr Kaset คือ การเกษตรด้วยการใช้พลังงาน ฟรี 

 • Free Energy 100% , Smart Farm for  Safty Smart Life 
 • การบริหารจัดการน้ำ และอากาศ เพื่อการฆ่าเชื้อ  เพื่อการเกษตร และ อุปโภค บริโภค
 • เพื่อลดโลกร้อน การทำการเกษตรแบบอินทรีย์   ทำ CFO หรือ คาร์บอนด์เครดิต
 • การทำความเย็นเพื่อ สินค้าทางการเกษตร ตามหลักวิศวกรรม

 

ที่ปรึกษา และ Turn Keys Solutions.

    ให้คำปรึกษา ออกแบบ และ ติดตั้ง ระบบ Smart Farm , IoT, ทำแผนธุรกิจ เรื่อง การเกษตรยุคใหม่ การทำสื่อ online การทำ Franchaise เรื่อง เครื่องมือช่าง ระบบพลังงาน และการจัดเก็บ และ ธุรกิจ สินค้าทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย น้ำ เครื่องมือ พลังงานแสงอาทิตย์ ห้องเย็น พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกรองน้ำและกรองอากาศ   ระบบบำบัดน้ำเสีย และ ฟอกอากาศ ฆ่าเชื้อ เป็นต้น 

 

Ours Solutions !

 • Solar Cell Off Grid พร้อมแบตฯ Lithium LifePO4 และ NMC
 • ห้องเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟฟรี 100%
 • การทำการเกษตรยุคใหม่ พร้อม Smart Farm
 • การบริหารจัดการน้ำ และอากาศ ฆ่าเชื้อโรค สำหรับ รพ. การเกษตร และสถาที่ท่ั่วไป และเพื่อการอุปโภคบริโภค
 • การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ควบคุมอุณหภฺมิ ความชื้น และ Auto Feed
 • การจัดการพลังงาน และ น้ำ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ Saving
 • ระบบ Smart Energy Smart Light จนถึง Smart City
 • ออกแบบ Solar , Evap, Cold Room

 

Everything you need for yours smart life.

MrKaset #1 Innovation Engineering and Creation in thailand

Welcome to Mr Kaset.com

    ข้อมูลใน MrKaset นี้  เกิดจากประสบการณ์ทำงาน การพิสูจน์ การทดลอง การใช้งาน จริง ลองผิด ลองถูก มากว่่า 30 ปี จึงได้นำประโยชน์ คืนสู่สังคม และ ประเทศชาติ ด้วยการออกแบบ การเป็นที่ปรีกษา ทั้งทางด้านพลังงาน เกษตร วิศกรรม จึงขอน้อมนำ การดำเนินชีวิต ด้วย ทฤษฏีเศรษฐกิจ พอเพียง 

 

วงจรพลังงาน

หากพูดถึงจุดกำเนิดพลังงาน ต้องยอมรับว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ดวงอาทิตย์  ที่สามารถให้พลังงานหรือแปรรูปได้ไม่รู้จบ ดังน้้นหากเราสามารถ นำมาใช้ หรือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ (เวลากลางคืน) ก็จะไม่ต้องพึ่งพา พลังงานอื่นๆ อีก เช่นไม่ต้องใช้น้ำมัน ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ดังนี้ เรา จึง ตั้งเป้าหมาย ให้  เกษตรไทย หรือ คนไทย อยู่ได้อย่างยั่งยืน ลดการพึ่งพา บุคคลอื่น หรือ ลดการใช้เงิน ที่ต้องซื้อ สินค้านำเข้า ลง โดยไม่เกิดประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจ ของชุมชน และ ประเทศไทย

วงจรการเกษตร

เกษตรกรไทย ที่ผ่านมาตั้งแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย ล้วนแล้วแต่ ทำการเกษตร ตาม ฤดูกาล ทำตาม ความรู้เดิมๆ ยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้ ยิ่งทำยิ่ง ที่ หาย ดังนั้น เป้าหมายเราคือ ทำการเกษตรแบบย้อนกลับ คือ หาตลาด ก่อนผลิต และนำเทคโนโลยี และ ความรู้ประสบการณ์ เพื่อ ใช้ในการปลูก หรือผลิต ด้วยการลดการใช้ เคมี ให้มากที่สุด เพื่อ ทำให้ เกษตรกรไทย อยู่ได้เพื่อทำให้ประเทศ เป็นประเทศที่ ผลิตอาหารอินทรีย์ ให้โลก ต่อไป
 

Our Office


 • Address: 59/3 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 • Phone: (08-7744-3339, 08-3116-0333)
 • Email:   janixys@yahoo.com

Social


 • Facebook
 • twitter
 • google-plus
 • skype

สุดยอดแพลอยน้ำ

ชุดแพสำหรับโซลาร์ลอยน้ำ แพสะพานเดิน และ สะพานข้าม รับประกัน การป้องกัน UV ที่ 5 ปี ขึั้นไป เลือก สีได้ตามต้องการ จาก สี Standard สีเทา  Solar Floating ผลิตโดยคนไทย พบกับรุ่น กระเบน ที่ ออกแบบตามการเคลื่อนไหว ที่่ ป้องกันคลื่นลมได้ดี พิสูจน์แล้ว   ดูเพิ่มเติม คลิก

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า

รองรับการเชื่อมต่อ กับการไฟฟ้า ด้วย ชนิด on grid และ Hy brid และนำเสนอรูปแบบ off grid ที่ไม่ต้องต่อขนานกับการไฟฟ้า พร้อม แบตเตอรี่ ล่าสุด ชนิด LifePO4 และ Li-NMC สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ และรถไฟฟ้า เพื่อการใช้พลังงานฟรีที่ 100 %  เพิ่มเติม คลิก

Smart Pump ฟรีพลังงานตลอดชีพ

Project Image

ระบบ smart water เพื่อการจ่ายน้ำอุปโภคและบริโภค ด้วยการใช้งานที่หลากหลาย พร้อมการเก็บพลังงาน เพื่อใช้ในการเกษตรอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น รดน้ำเป็นเวลา สเปรน้ำให้เห็ด ไฟที่เหลือ นำมาใช้กับตู้แช่ห้องเย็น พัด ลม แอร์ ได้อีก ด้วย ปั๊ม มิตซู การันดี

ระบบกรองน้ำ อัจฉริยะ

Smart Water ฆ่าเชื่อ ได้มากกว่า 95 %

Project Image

ออกแบบฟรี สำหรับ น้ำล้างผัก น้ำล้างเล้า น้ำสเปร พร้อม ventury ใส่ปุ๋ย สามารถทำงานได้กับ ระบบ smart water เมื่อล้างแล้ว สามารถพิสูจน์ผลได้ ภายใน 1 นาที ว่า มีความสะอาดปลอดภัย ลดกลิ่น ล้างจาน ด้วยระบบ Ionization ระดับโลก

ระบบ smart farm หรือ ฟาร์มอัจฉริยะ

Project Image

ใช้ร่วมกับระบบ smart water , Ionization, และ ฟรีพลังงาน ด้วยการควบคุมผ่าน App ภาษาไทย ที่ให้ฟรี  รับประกัน นาน 1 ปี  ในราคาที่เกษตรกรจับต้องได้  

Mr Kaset


จากลูกหลานชาวนา ได้เรียนเกษตร วิศวเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน จากหลายๆ จังหวัด เช่น แม่ฮ่่องสอน ลำพูน ปราจีนบุรี ราชบุรี นครปฐม นครนายก ปทุมธานี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา  ใช้การตลาด นำการผลิต ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ลดระยะเวลา เพิ่มคุณภาพ ใช้สารอินทรีย์ แทนการใช้ใช้สารเคมี หากถามว่าเราขายอะไร เราขาย  ก็จะเปรียบเทียบได้ว่า เราขาย " เบ็ดตกปลา " เราสอนวิธีการใช้ชีวิต เพื่อให้คนไทย เรียนรู้ การหาที่จำหน่ายปลา แล้วมาหาซื้อเบ็ด สอนการตก และ เลือกเหยื่อ เมือตกได้แล้ว ก็มีคนมารับซื้อเลยทันที  หรืออีกนัยหนึ่ง คือ เราสอนการทำการตลาด การผลิต และ การพัฒนา การผลิต เพื่อ ความยั่งยืน ของ เกษตรกรไทย

Learn More

นวัตกรรม ห้องเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ ไม่เสียค่าไฟ

เราออกแบบให้สำหรับเก็บสินค้าสำหรับตลาด  ชุมชน หรือกลุ่มวิสหกิจที่ เอาไว้ควบคุมราคา และ ผลผลิตล้นตลาด เพื่อแบ่งการขายและทยอยขาย รวมให้มีปริมาณสำหรับต่อรอง หรือ ส่งให้ลูกค้าประจำ ที่เราได้ทำการตลาดล่วงหน้าไว้แล้ว หากต้องเสียค่าไฟจะทำให้ต้นทุนสูง คิดการคืนทุนไม่ได้ จึง ออกแบบให้ใช้ แบตเตอรี่คุณภาพ  รับประกัน 5 ปี แช่ได้ทั้ง ผัก ผลไม้ น้ำแข็ง เนื้อ ปลา เนื้อสัตว์ ทั้งอุณหภูมิลบและ อุณหภูมิ บวก ควบคุมการทำงาน ผ่าน App พร้อม ออฟชั่น ระบบความปลอดภัย ด้วยการ สแกนใบหน้าเพื่อ เปิด ประตู  ออกแบบให้รองรับสินค้าได้ตั้งแต่ 1 ตัน 3 ตัน 5 ตัน หรือ มากกว่า ใช้งานร่วมกับ ระบบ smart water และ smart farm

Product Image
​​Product Image

ระบบเก็บพลังงานชนิด Fix และ แบบเคลื่อนที่ 

สำหรับใช้ไฟฟ้า ในงาน ก่อสร่าง งานถนน งานเกษตร สำหรับ นอนนา สำหรับที่่ ที่ ไม่มีสายส่งไฟฟ้า สามารถ ใช้ร่วมกับการถ่ายทำภาพยนต์ สำหรับใส่บนเรือ ไม่เปลืองน้ำมัน มีให้เลือก ตั้งแต่ ขนาด 3,5,10,15,20,30,40 จนถึง 1,000 kwh  ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ คุณภาพ Mono Crytal ที่ได้ไฟตั้งแต่ 6 นาฬิกา จนถึง 18 นาฬิกา 

สำหรับพลังงานในการทุ่มเท

อีกหลายๆ กำลังใจสำหรับเรา


ผมวางแผนเกษียณด้วยเงินที่มีเพียงน้อยนิด ก็สามารถทำได้ครับ
มีเวลาดูแล หมาและแมวด้วย ชีวิตผม smart มากเลย

 

SurakitCEO F/A Products

ผมเพิ่งจบครับ เป็นมนุษย์เงินเดือน ได้เริ่มทำเกษตรแล้ว จาก แผนธุรกิจของ Mr Kaset สามารถคิดวางแผนได้ตั้งแต่เริ่มทำงาน จะได้เก็บเงินทำทีละน้อย

 

Somchai GridMarketing

จากคำปรึกษา และ สินค้านวัตกรรม สามารถนำไปขายและสร้างห้องเย็นให้วิสาหกิจชุมชนที่ จ.  ชัยภูมิ ได้ค่ะ

 

หนึ่งประธานวิสาหกิจชุมชน
 

           การแช่เย็นเป็นกรรมวิธีที่ควบคุมอุณหภูมิของอาหารไว้ระหว่าง –1°C ถึง 8°C เพื่อ ลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีและการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารสดก่อนการแปรรูป หรือเก็บอาหารที่แปรรูปแล้ว  ทำให้ “สด” และเป็นอาหาร ที่ดีต่อ “สุขภาพ” เรามักใช้วิธีการแช่เย็นควบคู่กับกรรมวิธีแปรรูปอื่น เช่นการหมัก การฉายรังสี การพาสเจอไรซ์ การทำ ฟิส ดราย เพื่อ ยืดอายุให้ กับอาหารที่ผ่านกรรมวิธีการเก็บเกี่ยว จึงมีผลต่อการเก็บรักษา ตัวอย่าง ผลผลิต และ อายุการเก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 2°C หน่อไม้ฝรั่ง เห็ด   อาร์ติโชค   มีอัตราการเจริญสูงหลังจากเก็บ  อาจทำให้เก็บได้ แค่  2-4 วันผักโขมฝรั่ง ผักกาดขาว กระหล่ำปลี  เก็บได้ 7-14 วัน แครอท หัวผักกาด หัวบีท  สามารถเก็บได้ มากว่า คือ 1-5 เดือนส่วน มันฝรั่ง กระเทียม หัวหอมใหญ่ 6 เดือน ถึง 1 ปี เลยทีเดียว    หลักการที่สำคัญคือ ห้องเย็น ต้องอยู่ที่ต้นทาง ในพื้นที่ของผลิต  รถที่ขนส่งก็ต้องเป็นรถห้องเย็น หากปลายทาง เป็นศูนย์กลางผู้บริโภค ก็ควรจะมีห้องเย็นเช่นเดียวกัน  ห้องเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นสิ่งจำเป็น
     Ionization : เป็นกระบวนการทำให้น้ำ แตกตัวเป็น ion ทำให้ ion ของน้ำ ที่ได้ ไปจำตัว กับโมเลกุล ของ สิ่งสกปรก สารเคมี หรือ แบคทีเรีย ที่ ติดอยู่ในพื้นผิว ทำให้ สามาถ ชำระล้าง กำจัดกลิ่น โดยที่น้ำ ที่แตกตัวนี้จะอยู่ได้ ในสภาพแวดล้อมได้อย่างน้อย 3 วัน กว่าจะคืนสู่ สภาพ น้ำ ปกติ ดังนั้นหลังจากการนำน้ำผ่าน ระบบ ionization ก็สามารถที่จะ ใช้ประโยชน์ ได้ทันที มีผลการรับรองจาก รพ. ทั้งใน และต่างประเทศ อย่างชัดเจน หากนำมาใช้ในการเกษตร จะทำให้ พืช ดูดซึมแร่ธาตุ ที่จำเป็นได้ดีกว่าเดิม และ ลดการใช้ปริมาณ น้ำ ที่ใช้รดได้อีกด้วย
   ระบบของ SMART Farm คืออะไร?
ระบบ Smart Farm เป็นระบบปลูกพืช ร่วมกับอุปกรณ์ IoTs เพื่อการดูแลการปลูกตามชนิดของพืชแต่ละชนิด แต่ละช่วงเวลา เพื่อให้สามารถควบคุมการปลูก ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ได้ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ ตัวอย่าง เช่น ระบบควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Smart Box ลูกค้าสามารถตั้งเปิด/ปิดน้ำ (Timer) ได้ตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด ระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการปลูกพืช เช่น ปั๊มน้ำ โซลินอยด์วาล์ว พัดลมระบายอากาศ ไฟสำหรับปลูกพืช ม่านบังแดดสำหรับโรงเรือน  ระบบสามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อวัดค่า ที่จำเป็นสำหรับพืช เช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, ค่าวัด PH / EC  ระบบจะทำงานผ่านสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online)   การทำ Crop Profile จะช่วยให้ชีวิตเกษตรกรง่ายขึ้น หากผู้ใช้ทราบวิธีการปลูกหรือดูแลพืชชนิดใดชนิดหนึ่งแบบละเอียด ผู้ใช้สามารถสร้างเป็น Crop Profile ตั้งแต่วันแรกของการปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยว ระบบจัดเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่อง โดยเก็บค่าวันที่ใช้งาน ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด  และผู้ใช้ยังดาวน์โหลดข้อมูลเก็บได้อีกด้วย และเมื่อนำมาใช้ร่วมกับ smart enegy เพื่อใช้พลังงานเพื่อการเกษตรฟรี 100%  ทำให้ได้ประโยชน์ ดังนี้   ยกระดับการปลูกด้วยเทคโนโลยีการเกษตร ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ผลิตหรือปลูกพืชได้อย่างแม่นยำ ตามความต้องการของพืชเพิ่มความสามารถในการปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ  ลดต้นทุนการผลิต และระยะเวลการในการปลูก คืนทุนเร็ว  ได้เพิ่มมูลค่าผลผลิต จากการทั้งเพิ่มคุณภาพและปริมาณ